Báo cáo quản trị Công ty và Danh sách cổ đông lớn năm 2022 (đến ngày 31.12.2022)

Kính gửi các Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan kính gửi Báo cáo quản trị Công ty và Danh sách cổ đông lớn năm 2022.

Vui lòng mở liên kết: [pdf-embedder url=”https://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/01/bao-cao-quan-tri-cong-ty-2022-rut-gon.pdf” title=”bao cao quan tri cong ty 2022 (rut gon)”]

Danh sách cổ đông lớn năm 2022 (đến ngày 31.12.2022)

Trân trong!