Ở công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan, chúng tôi luôn lấy con người là trọng tâm, do đó chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu, chiến lược tuyển dụng người có chuyên môn về lĩnh vực chúng tôi yêu cầu, tiếp sau đó là liên tục cải thiện và tạo động lực cho họ trở thành nguồn lực chủ chốt của Halotexco với tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong công việc cao.

Giá trị

1. Tính trung thực và sự tử tế

  • Hoàn thành đúng hạn công việc được giao
  • Đối xử bình đẳng với mọi người, không tính đến sự khác biệt, sở thích
  • Thể hiện sự nhất quán giữa hành động và lời nói

2. Sự tự tin

  • Tự tin về kỹ năng mềm, trong giao tiếp và trong chuyên môn
  • Dám thể hiện suy nghĩ và bảo vệ ý kiến cá nhân trong công việc
  • Sẵn sàng chịu trách nhiệm về công việc được giao và các quyết định đưa ra

3. Tính năng động và sáng tạo

  • Sẵn sàng học hỏi kiến thức, kỹ năng và cách làm mới để tăng hiệu quả công việc
  • Chịu tìm tòi cách làm mới để làm phong phú môi trường làm việc

4. Tính trách nhiệm và đoàn kết cao

  • Có tinh thần làm việc tập thể cao, đoàn kết với đồng nghiệp
  • Ghi nhận thành tích và chia sẻ với các thành viên trong phòng

Đơn ứng tuyển