Với mục tiêu mang tới cho khách hàng sản phẩm với chất lượng tốt nhất, công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã đề ra những chỉ tiêu trong sản xuất đối với từng mặt hàng, kiểm duyệt chặt chẽ chất lượng từng sản loại sản phẩm để cho ra sợi chất lượng tốt nhất và duy trì sự ổn định trong sản xuất.

Hơn nữa, tiêu chuẩn hàng hoá của chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn chất lượng cho Nhà máy TCCS-01/01 ban hành ngày 01/12/2020.

Dây chuyền sản xuất của chúng tôi bao gồm xưởng Nồi cọc và OE.

SẢN PHẨM

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Chi số 10 20 22 24 30 36 40 45 46
Độ không đều USTER (U%) 7.5 8.3 8.5 8.7  9.4 9.8 10.3 10.9  11.3 
Độ bền tương đối (PcN) 1760 820 720 690 470 420 350 320 300
Xù lông 12.7 8.7 8.2 7.8 7.0 6.8 6.8 6.7 6.6
Kết tạp (đ/km) 10 17 20 22  40 60  80  90  120 
Điểm dày 5 9 12 12  15  25 30  45  55 
Điểm mỏng 0 0 2 2 12  17 
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Chi số 16 20 24 30 32
Độ không đều USTER (U%) 8.5 9.8 10.7  11.80 12.00
Độ bền tương đối (PcN) 630 460 350 270 260
Độ xù 8.5 8.2 7.6 7.6 7.2
Kết tạp (đ/km) 65 120 240  440 500 
Điểm dày 40 70 90  180 200 
Điểm mỏng 0 1 6 10  15 
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Sợi TCD Sợi CVC Sợi SIRO Open End
TCD 87/13 CVC 50/50 SIRO – CD  
TCD 80/20 CVC 60/40    
TCD 65/35      
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Chứng chỉ

Chứng chỉ U.S. Cotton Trust Protocol

Đối tác xuất khẩu