Với mục tiêu mang tới cho khách hàng sản phẩm với chất lượng tốt nhất, công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan đã đề ra những chỉ tiêu trong sản xuất đối với từng mặt hàng, kiểm duyệt chặt chẽ chất lượng từng sản loại sản phẩm để cho ra sợi chất lượng tốt nhất và duy trì sự ổn định trong sản xuất.

Hơn nữa, tiêu chuẩn hàng hoá của chúng tôi dựa trên tiêu chuẩn chất lượng cho Nhà máy TCCS-01/01 ban hành ngày 01/12/2020.

Dây chuyền sản xuất của chúng tôi bao gồm xưởng Nồi cọc và OE.

SẢN PHẨM

SỢI 100% POLYESTER CHẢI THÔ
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Sợi TCD Sợi CVC Sợi SIRO Open End
TCD 87/13 CVC 50/50 SIRO – CD  
TCD 80/20 CVC 60/40    
TCD 65/35      
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Chứng chỉ

Thành viên U.S. Cotton Trust Protocol

Thành viên Better Cotton

Đối tác xuất khẩu