Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư.

Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

  • Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023: ngày 20/03/2023.
  • Ngày tiến hành ĐHĐCĐ dự kiến: 8h00′ ngày 20/04/2023.                                                                                                          Chi tiết vui lòng mở đường link sau đây:
  • [pdf-embedder url=”https://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/03/CBTT-to-chuc-DHDCD-2023-28.2.pdf” title=”CBTT – tổ chức ĐHĐCĐ 2023 (28.2)”]
  • [pdf-embedder url=”https://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/03/CBTT-Ngay-DKCC-du-DHDCD-2023-28.2.pdf” title=”CBTT – Ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ 2023 (28.2)”]

Trân trọng!