Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2022

Kính gửi các quý vị cổ đông và các nhà đầu tư

 

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và Công ty TNHH kiểm toán An Việt, ký ngày 16/12/2022.

Chi tiết vui lòng mở đường link tại đây:[pdf-embedder url=”https://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2022/12/CBTT-HDKT-2022-1.pdf” title=”CBTT-HDKT 2022″]

 

Trân trọng!