THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan kính gửi Thông báo tuyển lao động.

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty thông báo tuyển 50 công nhân sản xuất và phụ trợ đi làm ngay.

Chi tiết vui lòng mở file sau đây:

Thông báo tuyển lao động

Trân trọng!