Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng thông báo chính thức lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán số: 99/2023/HĐ-AV3-TC với Công ty TNHH kiểm toán An Việt ký ngày 25/12/2023 về việc: Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan.

Chi tiết tại vui lòng mở file kèm theo tại đây: cong bo thong tin_ Hop dong kiem toan 2023

Trân trọng!