Thông báo

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 31/03/2024, Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan đã gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua đường Bưu điện tới các cổ đông của Công ty. Tuy nhiên, do địa chỉ liên lạc của một số cổ đông không đầy đủ, rõ ràng hoặc một số cổ đông không có số điện thoại trong danh sách Cổ đông của công ty chốt đến ngày 27/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán quản lý, vì vậy Bưu điện từ chối phát thư.

Bằng thông báo này, các Quý cổ đông chưa nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2024 – 2029 vui lòng liên hệ về Phòng Tổ chức -Hành chính của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan để được hướng dẫn thủ tục đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự cuộc họp.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, Số 33 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: 0963.576.975  – 0983.292.599 – 02383.551.553

Email: phamquyen151@gmail.com hoặc hai.vt83@gmail.com

 

Trân trọng thông báo!