Thay đổi thông tin nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan

Chúng tôi xin trân trọng thông báo sự thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Danh sách người bộ liên quan.

(chi tiết vui lòng mở file đính kèm)

Trân trọng!

CB thong tin thay doi nhan su sau DHDCD 2024 – 2029_signed

DS người nội bộ_signed – 23.4