Báo cáo thường niên của Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo thường niên năm 2023.

Chi tiết vui lòng mở tại đây:

BC thuong nien 2023 19042024

Trân trọng!