Thông báo điều chỉnh thời gian họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý vị cổ đông

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan xin gửi tới Quý vị cổ đông thông báo điều chỉnh thời gian họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:
1. Điều chỉnh thời gian họp:
Từ 8h00’  11h00’ Thứ 6 ngày 28/04/2023 tại Thông báo số 17/TB-HĐQT ngày 06/04/2023 thành: Từ 14h00’ – 17h00’ Thứ 6 ngày 28/04/2023.
2. Sửa đổi nội dung chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023 tại Dự thảo báo cáo Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, mục tiêu năm 2023 và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
 
Chi tiết vui lòng mở file đính kèm.
[pdf-embedder url=”https://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/04/Thong-bao-dieu-chinh-thoi-gian-tai-lieu-DHDCD-2023.pdf” title=”Thông báo điều chỉnh thời gian, tài liệu ĐHĐCĐ 2023″]
 
Trân trọng!