Nghị quyết HĐQT ngày 28.06.2023

Kính gửi: – Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư.

Ngày 28/06/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan đã tiến hành họp và ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự như sau:

  1. Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm quyền Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ đầu tư đối với ông Trần Quốc Tuấn kể từ ngày 01/07/2023 theo nguyện vọng cá nhân được chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do sức khỏe không đảm bảo để hoàn thành tốt công việc được phân công.
  2. Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị nội bộ Công ty kể từ ngày 01/07/2023 đối với bà Lê Thị Mỹ Linh – Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết tại file sau đây:

[pdf-embedder url=”https://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/Nghi-quyet-HDQT-28.06.2023.pdf” title=”Nghị quyết HĐQT – 28.06.2023″]

Trân trọng thông báo!