Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (Halotexco) công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại bà Lê Thị Mỹ Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ 01/02/2024, thời hạn 5 năm.
Chi tiết tại file sau đây: