Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý vị cổ đông

Công ty công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 và thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thời gian tổ chức: 8h00′-10h00′ Thứ 6 ngày 28/4/2023

Địa điểm: Hội trường lớn Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan, số 33 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An.

Chi tiết tại file đính kèm. Vui lòng mở tại đây:

[pdf-embedder url=”https://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/04/nghi-quyet-HDQT-06.04.2023.pdf” title=”nghi quyet HDQT 06.04.2023″]

Trân trọng!