liên hệ với chúng tôi

  PHỤ TRÁCH NỘI ĐỊA:

  NGUYỄN ÁNH DƯƠNG – PHÓ PHÒNG KD-XNK

  • Email: duongna2008@gmail.com
  • Điện thoại: +84 942 269 268 /+84 968 166 257
  • Fax: +84.2383 855 422

  PHỤ TRÁCH XUẤT KHẨU:

  NGUYỄN KIỀU LY

  • Email: Lynk.halotexco@gmail.com
  • Điện thoại: +84 935 576 696/ +84 886 008 728
  • Fax: +84.2383 855 422