Kính gửi quý vị cổ đông!

Ngày 26/3/2021, Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã gửi thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua đường Bưu điện tới các cổ đông của Công ty. Tuy nhiên, do địa chỉ liên lạc của một số cổ đông không đầy đủ, rõ ràng, không có số điện thoại nên Bưu điện từ chối phát thư.

Bằng thông báo này, các quý vị cổ đông chưa nhận được thông báo mời họp vui lòng liên hệ về Phòng Tổ chức – Hành chính để được hướng dẫn thủ tục đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự họp.

Địa chỉ:  Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại 0963.576.975 – 0983.292.599

Thong bao moi hop Dai hoi dong co dong nam 2021

……….. admin