Trong những ngày qua tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lan truyền diện rộng, đã có ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Nghệ An. Để chủ động phòng tránh và kịp thời phát hiện biểu hiện của dịch bệnh, ngày 10/3/2020 Tổng Giám đốc Công ty đã có thông báo số 074-TB/TCHC khuyến cáo và phòng ngừa dịch virus Corona (Covid-19).

Từ sáng ngày 11/3/2020, tất cả cán bộ, công nhân viên, người lao động và khách đến làm việc tại Công ty đều được kiểm tra đo thân nhiệt. Đây là việc nhằm kiểm soát dịch bệnh hô hấp cấp đang diễn ra toàn cầu và địa phương.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Thong-bao-phong-dich-CORONA.pdf” title=”Thong bao phong dich CORONA”]

Quyết liệt, tập trung phòng dịch để ổn định sản xuất kinh doanh; Vì hạnh phúc mọi người mọi nhà!

admin:  Đình Hải