English
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN  Cần tuyển:  30 lao động vào đào tạo ngành kéo sợi làm việc tại Công ty. Tiêu chuẩn tuyển dụng: -  Nam/Nữ tuổi đời từ 20 đến 35 tuổi, có sức khỏe tốt; -  ...