Lịch sử phát triển

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan thành lập ngày 19/05/1986, tiền thân từ hai doanh nghiệp nhà nước là Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan và Nhà máy Sợi Vinh (thuộc Tổng Công ty Dệt may Hà Nội – Hanosiomex) được sáp nhập lại theo Quyết định số 785/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2004 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt may Việt Nam (nay là Tập đoàn Dệt may Việt Nam – Vinatex). Công ty được cổ phần hóa từ cuối năm 2005, chính thức hoạt động theo mô hình và Điều lệ Công ty cổ phần từ tháng 01/2006.

 • Tên giao dịch

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan

 • Địa chỉ

Số 33 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy,

Thành phố Vinh, Nghệ An

 • Năng lực

60.000 cọc sợi

 • Số điện thoại

0238.3551553 – 0238.3856642

 • Số fax

0238.3855422

 • Website

 

 • Mã cổ phiếu

HLT

  1. Ngành, nghề kinh doanh

– Công ty sản xuất kinh doanh ngành sợi. Sản phẩm là các mặt hàng sợi các loại cung cấp cho công nghiệp Dệt  trong nước và xuất khẩu.
– Giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

  1. Công ty liên kết

– Công ty CP May Halotexco 
– Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex