Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

Thời gian này, đáp ứng yêu cầu hội nhập, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan nỗ lực xây dựng, hoàn...

Read More