Kính gửi: – Các Quý cổ đông và nhà đầu tư

Công ty xin gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan số 3021/TB-SGDHN ngày 30/9/2021.

Chi tiết tại đường link sau:

TB NGÀY GD ĐẦU TIÊN 30.9.2021-PDF ky so

Trân trọng thông báo !