Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan kinh gửi Quý cổ đông và nhà đầu tư báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Ông Phan Minh Đức – CCCD: 001091006672 – Ngày cấp: 04/06/2015 – Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Chi tiết tại file sau đây:

BC KQ GIAO DICH

Trân trọng!