Thực hiện Luật số 84/2015/QH13 về công tác An toàn vệ sinh lao động và Nghị định số 44/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm năm 2021, ngày 04/5/2021 Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã cùng đơn vị huấn luyện là Trung tâm kiểm định Công nghiệp I chi nhánh Nghệ An tổ chức khóa huấn luyện an toàn lao động cho 43 học viên thuộc đối tượng nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 6.

Toàn cảnh khóa huấn luyện bằng bài giảng

Qua khóa huấn luyện, học viên đã nắm được các quy định chi tiết đối với công tác an toàn lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; quyền và nghĩa vụ của Người lao động; quyền hạn, nhiệm vụ của An toàn viên và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, giải pháp sơ cấp cứu người bị nạn.

Kết thúc khóa huấn luyện, thay mặt lãnh đạo Công ty. Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã quán triệt đến các học viên về công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất về con người và thiết bị. Cảm ơn sự đồng hành của Trung tâm kiểm định Công nghiệp I, chi nhánh Nghệ An đối với Công ty trên lĩnh vực kiểm định và huấn luyện An toàn vệ sinh lao động để ổn định và phát triển sản xuất.

Tin bài:  Đình Hải