Kính gửi quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về danh sách cổ đông lớn của Công ty, mã chứng khoán HLT

danh sach co dong lon

Trân trọng thông báo

……..

admin: Đình Hải