Kính gửi  Quý khách hàng, Quý vị cổ đông và người lao động

Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (HALOTEXCO). Trụ sở:  số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8, kể từ 01/5/2020

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Giay-chung-nhan-dang-ky-doanh-nghiep.pdf” title=”Giay chung nhan dang ky doanh nghiep”]

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Giay-xac-nhan-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep.pdf” title=”Giay xac nhan thay doi noi dung dang ky doanh nghiep”]

admin:  Đình Hải