Kính gửi  Quý khách hàng, Quý vị cổ đông và người lao động

Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (HALOTEXCO). Trụ sở:  số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8, kể từ 01/5/2020

Giay chung nhan dang ky doanh nghiep
Giay xac nhan thay doi noi dung dang ky doanh nghiep

admin:  Đình Hải