Kính gửi quý vị cổ đông.

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Mã chứng khoán giao dịch:   HLT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  273.160 cổ phiếu (tỷ lệ 7,39% cổ phiếu đang lưu hành)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:  273.160 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã bán:  273.160 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  0 cổ phiếu (tỷ lệ 0% cổ phiếu đang lưu hành)

Phương thức giao dịch:   Khớp lệnh trên sàn giao dịch

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/BC-ket-qua-Giao-dich-co-phieu-HTL.pdf” title=”BC ket qua Giao dich co phieu HTL”]

Trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông!

>. admin:  Đình Hải