Kính gửi quý vị cổ đông!

Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) thông báo việc giao dịch cổ phiếu.

Mã chứng khoán giao dịch:   HLT

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  273.160 cổ phiếu (tỷ lệ 7,39% cổ phiếu đang lưu hành).

Số lượng cổ phiếu bán:   273.160 cổ phiếu

Mục đích thực hiện giao dịch:  Cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của Hanosimex tại các doanh nghiệp mà không cần nắm giữ cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:  từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020.

Phương thức giao dịch:  Khớp lệnh/ Thỏa thuận qua hệ thống của HNX

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Thong-bao-giao-dich-CP-HTL-lan-3.pdf” title=”Thong bao giao dich CP HTL lan 3″]

Nội dung thứ hai:  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng.

Người thực hiện giao dịch:  Ông Nguyễn Song Hải

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/BC-ket-qua-giao-dich-CP-Anh-Hai.pdf” title=”BC ket qua giao dich CP – Anh Hai”]

Trân trọng thông báo đến quý vị.

>. admin