Kính gửi quý vị cổ đông!

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có thông báo số 217/TB-SGDHN, ký ngày 20/3/2020; kèm theo Quyết định số 116/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (Mã chứng khoán:  HLT)

Quyet dinh chap thuan thay doi dang ky GDCP

Quý vị dùng con trỏ kích vào trang PDF ở góc trên, bên trái để chuyển trang kế tiếp.

Trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông.

>.admin