Kính gửi quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan công bố thông tin về việc thay đổi ngày tháng cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

  • Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến ngày 09/4/2020.
  • Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:  dự kiến ngày 29/4/2020
  • Địa điểm tổ chức:  Hội trường Công ty cpoor phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Địa chỉ số 33, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thông tin này được công bố trên cổng thông tin điện tử http://halotexco.com.vn/index.php/category/Thong-tin-co-dong/

Quý vị cổ đông và bạn dọc xem nội dung đầy đủ tại văn bản đính kèm.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Cong-bo-thong-tin-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020.pdf” title=”Cong bo thong tin dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020″]

Quý vị vui lòng chuyển con trỏ lên phía trên cùng, bên trái của trang PDF và kích vào mũi tên thuận chiều kim đồng hồ để xem trang 2 Nghị quyết của HĐQT.

Trân trọng cảm ơn!

>admin: Đình Hải