Kính gửi Quý vị cổ đông!

Trước hết, xin được gửi tới quý vị cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan lời chúc mừng năm mới, thắng lợi mới!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 tại thông báo số 018/HTL ngày 16 tháng 01 năm 2020 kèm theo bản công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Quý vị xem nội dung thông tin tại file văn bản kèm theo:  Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 31/01/2020.

Danh sach co dong Nha nuoc co dong lon

Kính chúc quý vị cùng đồng hành Công ty phát triển!

………..

admin:   Đình Hải