Kính gửi quý vị cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký chứng khoán: 3.360.000 cổ phần

Tổng giá trị đăng ký chứng khoán: 33.360.000.000 đồng

Ngày chốt danh sách: 20/7/2019

Hội đồng quản trị thông báo đến quý vị cổ đông bằng văn bản thông báo số 140/HĐQT ngày 02/7/2019, kèm theo.

Trân trọng thông báo.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/thong-bao-140.pdf” title=”thong bao 140″]