Sáng ngày 18/4/2019 tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan – Địa chỉ số 33, Đường Nguyễn Văn Trỗi – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Khánh Sơn – Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt may Miền Bắc (VNC), ông Nguyễn Song Hải – Tổng Công ty Dệt may Hà Nội, thành viên HĐQT Công ty và 50 đại biểu cổ đông về tham dự Đại hội.

Năm 2018,tình hình kinh tế thị trường trong nước bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới và khu vực, nhất là từ cuối quý 3 tác động căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường, giá cả nguyên liệu bông xơ biến động, giá bán canh tranh gay gắt. Để trụ vững được trong cơ chế thị trường, ngoài việc tập trung chỉ đạo sản xuất, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động (NLĐ) và an sinh xã hội. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các phòng ban chuyên môn. Tập thể NLĐ trong Công ty đã góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động năm 2018 đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng sợi quy chuẩn các loại 17.986 tấn bằng 94,29% so với năm 2017; doanh thu đạt 937,7 tỷ đồng; kim nghạch xuất khẩu đạt 25,1 triệu USD, số lao động bình quân bình quân 835 người, thu nhập bình quân 6.965.000 đồng/người/tháng, tăng 110% so với năm 2017. Đầu tư thiết bị theo hướng chiều sâu với chi phí đầu tư gần 56,2 tỷ đồng, Tổng lợi nhuận thực hiện hơn 10tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 2.316 đồng/cổ phần, chi trả cổ tức: 15%/cổ phần, trong đó 10% trả bằng tiền mặt và 5% trả bằng mệnh giá cổ phiếu.

Để đạt được kết quả trên, Công ty đã không ngừng đổi mới công tác quản trị, tiết giảm chi phí sản xuất, đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ, luôn sáng tạo trong phát động phong trào thi đua, đổi mới mô hình quản trị sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống người lao động. Về phía người lao động, họ cũng luôn tâm huyết, gắn bó với Công ty; không ngừng phấn đấu tăng năng suất và chất lượng công việc góp phần đưa công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Năm 2019 với nhiều cơ hội và thách thức, cán bộ, nhân viên, cổ đông và NLĐ trong Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được ĐH Cổ đông thông qua.  Luôn cải thiện điều kiện làm việc để đạt năng suất lao động cao hơn nữa, tiếp tục đào tạo cán bộ chuyên môn để đáp ứng được tiến trình hội nhập cũng như định hướng lộ trình phát triển. Phân đoạn công tác đầu tư 4.5 vạn cọc sợi con mới để thay thế cho 6 vạn cọc sợi con hiện có, với tổng mức đầu tư dự tính 224,7 tỷ đồng. Đại hội cũng đã bầu thành viên HĐQT và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Trần Hữu Phong được Đại hội bầu vào thành viên HĐQT và được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Nguyễn Khánh Sơn tặng hoa cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Khánh Sơn chúc mừng kết quả đã đạt được của Công ty và đánh giá cao sự nổ lực của cán bộ, nhân viên, các cổ đông và NLĐ trong Công ty và tin tưởng rằng dưới sự điều hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội, sự phối hợp với các bộ phận chuyên môn sẽ triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chú trọng xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế, tạo niềm tin và sự yêu mến của người lao động với Công ty, xây dựng Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan trở thành Công ty có vai trò hàng đầu trong hệ thống Hanosimex.

Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Buổi chiều cùng ngày, 75 đại biểu đại diện cho gần 814 lao động trong Công ty đã tham gia Hội nghị Người lao động. Hội nghị đã được nghe báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị NLĐ, đánh giá việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2018. Đại diện các đơn vị trong Công ty đã thảo luận bàn các giải pháp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc của NLĐ và thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

 

Ông Hồ Lê Hùng – Tổng Giám đốc giải đáp và làm rõ những kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe ông Hồ Lê Hùng – Tổng Giám đốc Công ty trả lời những kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị cấp đơn vị gửi đến Hội Nghị NLĐ Công ty; đồng thời Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2019.

[pdf-embedder url=”http://halotexco.com.vn/wp-content/uploads/Nghi-quyet-DHDCD-2019_2024.pdf” title=”Nghi quyet DHDCD 2019_2024″]

Bài và ảnh:  Đình Hải