Sáng ngày 08/9/2018, tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Đảng bộ Công ty đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy khóa XII của Đảng. Đến dự và phổ biến, truyền đạt Nghị quyết cho Đảng bộ có đồng chí Đào Quang Nghị: Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Lê Hùng: Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan và toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Công ty có mặt tham dự Hội nghị.

ĐC Nguyễn Tô Cảnh – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Quang Nghị: Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp phổ biến, quán triệt ba nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về những vấn đề cốt lõi cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết và những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong thời gian qua trên thế giới và những ảnh hưởng tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung vào nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh những tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến đời sống, xã hội của người lao động chúng ta cần tiên phong, nắm bắt cơ hội, đẩy lùi các tác động âm mưu của các thế lực thù địch nhằm gây phức tạp và diễn biến hòa bình, mất an ninh trong khu vực và địa bàn doanh nghiệp ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và nguồn thu nhập cho Người lao động và gia đình.

ĐC Đào Quang Nghị – P. Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Nghệ An phổ biến, quán triệt nghị quyết

Kết thúc hội nghị, thay mặt Đảng ủy đồng chí Phan Xuân Hợi: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trân trọng cảm ơn đồng chí Đào Quang Nghị và đánh giá ngắn gọn những kết quả lãnh đạo qua 8 tháng đầu năm 2018. Một lần nữa với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiết kiệm Đảng ủy Công ty kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty chung sức, đồng lòng thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra; thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nghị quyết của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Đình Hải (VPĐU)