Mặc dù khó khăn, suy thoái kinh tế tác động đến tất cả các nước, các thị trường, trong đó ngành dệt may không nằm ngoài quỹ đạo của sự ảnh hưởng suy thoái, giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng, trong khi cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới rất gay gắt, giá gia công và đơn hàng liên tục giảm. Thế nhưng với sự bền bỉ, sức trẻ, sức bật mới, Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan và Công ty CP May Halotexco (tách phần May từ Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan) vẫn đang tìm được nhiều đơn hàng ổn định, xuất khẩu trực tiếp ngày một cao, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao tỷ trọng sợi xuất khẩu, tăng cường độ tin cậy của khách hàng đến từ nhiều nước như, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaisia…

Ông Nguyễn Song Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội, kiêm Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan cho biết, Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan – hiện đang là đơn vị thành viên dẫn đầu của Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội 9 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu đạt 521,3 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm, sản phẩm sợi các loại đạt 9.404 tấn, bằng 152% so với cùng kỳ. Sản phẩm may của Công ty CP May Halotexco đạt 2.985.000 sản phẩm, bằng 140% so với cùng kỳ. Tin vui với cả hai công ty không chỉ doanh thu tăng trưởng mà xuất khẩu trực tiếp đã đạt trên 10,5 triệu USD, bằng 225% so với cùng kỳ mà thu nhập – tiền lương cho trên 600 lao động cũng đạt mức bình quân gần 4.000.000 đồng /người/tháng, bằng 121% so với cùng kỳ.

Không chỉ chăm lo tốt việc làm, đời sống cho người lao động, mà Đảng bộ Công ty đã tổ chức học tập, sinh hoạt toàn đảng bộ để quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (Khóa XI), học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Chủ trương, định hướng lãnh đạo của Đảng ủy Công ty đều gắn với lợi ích của Công ty và người lao động, từ đó phát huy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ và người lao động trong Công ty.