Liên hệ

Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan

Address : 33 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vinh, Nghệ An.

Phone: + 84 (038) 3855149 / 3856641.

Fax : +84 (038) 3855422 .

Email: dinhhai@halotexco.com.vn .

Website: http://www.halotexco.com.vn .

Tên khách hàng (required)

Địa chỉ email (required)

Tiêu đề

Thông điệp mà bạn muốn gửi