ĐẢNG BỘ CÔNG TY DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

         Trước thời điểm sáp  nhập hai đơn vị theo Quyết định số 785/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2004 của Chủ tịch HĐQT Vinatex, Đảng bộ Công ty Dệt kim Hoàng Thị Loan thuộc Đảng bộ các Doanh nghiệp (nay là Đảng bộ Khối Doanh nghiệp) Nghệ An, có 118 đảng viên, 7 Chi bộ do đồng chí Chu Trần Trường Giám đốc Công ty kiêm Bí thư Đảng bộ; Đảng bộ Nhà máy Sợi Vinh đang là Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Hanosimex có 106 đảng viên, 9 chi bộ, do đồng chí Phan Xuân Hợi Phó Giám đốc kiêm Bí thư Đảng bộ. Ngày 7/10/2004, đồng chí Chu Trần Trường  với trọng trách Giám đốc cả hai đơn vị, đã chủ động mời và chủ trì cuộc họp chung của hai Đảng uỷ để thống nhất chương trình hành động, trọng tâm công tác, công tác chính trị tư tưởng cho sự sáp nhập của hai đơn vị và thống nhất thông qua mô hình tổ chức Công ty mới, bộ máy lãnh đạo để báo cáo các cấp trên và lãnh đạo triển khai việc sáp nhập một cách thuận lợi, đoàn kết, đúng quy trình, quy định của Pháp luật. Ngay sau đó, ngày 14/10/2004, đại diện lãnh đạo Vinatex và đồng chí Nguyễn Khánh Sơn Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Hanosimex cũng đã vào chủ trì họp với Đảng uỷ hai đơn vị, nghe  hai bên báo cáo tình hình tư tưởng, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và thông qua mô hình tổ chức, Bộ máy Lãnh đạo Công ty mới. Công tác tổ chức Đảng, các Đoàn thể tiếp tục làm việc với các cấp trên chủ quản liên quan để thống nhất, phấn đấu đến hết tháng 12/2004 hoàn thành công việc sáp nhập, nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức mới cho toàn bộ hệ thống chính trị. Do Đảng bộ Nhà máy Sợi Vinh phải có bước đi và thủ tục để chuyển, bàn giao toàn Đảng bộ từ Đảng bộ Hanosimex về Đảng bộ các DN Nghệ An nên phải đến đầu tháng 2/2005 mới hoàn thành thủ tục, hình thành Đảng bộ Công ty mới thống nhất, chính thức đổi tên thành Đảng bộ Công ty Dệt may Hoàng Thị Loan. Đảng uỷ hai bên đã kiện toàn cấp uỷ mới, thống nhất để 4 đồng chí của Dệt kim thôi UV BCH Đảng bộ, bổ sung 4 đồng chí từ Đảng uỷ Nhà máy Sợi Vinh vào cấp uỷ Công ty, hình thành cấp uỷ mới  gồm 9 đồng chí do đồng chí Chu Trần Trường Giám đốc Công ty là Bí thư Đảng bộ, đồng chí Phan Xuân Hợi Phó Bí thư, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ trước khi đến kỳ đại hội Đảng bộ chính thức.

       Đảng bộ Công ty đã tổ chức Đại Hội lần thứ VII – Nhiệm kỳ 2005-2008 và bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí. Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu đồng chí Chu Trần Trường làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan Xuân Hợi được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Huy Đoàn được bầu làm ủy viên Ban Thường vụ kiêm Chủ nhiệm UBKT.

       Nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi hai doanh nghiệp Nhà nước được sáp nhập và thực hiện việc cổ phần hóa, tiến tới thành lập Công ty cổ phần. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đến tháng 12 năm 2005 Công ty đã hoàn tất việc cổ phần hóa và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu vào ngày 28/12/2005 thành lập Công ty cổ phần và thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần.

       Đến tháng 5 năm 2008, thực hiện thông tư số 18-TT/TU ngày 22/01/2008 của Tỉnh ủy Nghệ An và hướng dẫn số 13-HD/ĐU ngày 28/01/2008 của Đảng ủy các doanh nghiệp Nghệ An, hướng dẫn về việc Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2008-2010 và bổ sung nhiệm vụ của Tổ chức Đảng cơ sở đến năm 2010. Ngày 08/5/2008, Đảng ủy Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã tổ chức Hội nghị mở rộng, bổ sung phương hướng nhiệm vụ đến năm 2010.

       Ngày 07/5/2010, Đảng bộ Công ty tổ chức Đại hội lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã bầu BCH gồm 11 đồng chí, ngày 10/5/2010 BCH Đảng ủy đã họp phiên thứ nhất; Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Song Hải làm bí thư Đảng ủy, đồng chí Phan Xuân Hợi làm Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm UBKT và đồng chí Bùi Thị Nghệ làm ủy viên BTV.

        Trong mười năm biết bao nhiêu sự kiện lịch sử đã đi qua và luôn in đậm trong tâm thức của đội ngũ lãnh đạo đến người lao động trong Công ty. Có được thành quả như ngày hôm nay, điều đầu tiên phải nói đến sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ; sự năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ của Ban Chấp hành và các cấp ủy và tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Nghệ An và Lãnh đạo Tổng Công ty Dệt may Hà Nội (HANOSIMEX) trong quá trình đổi mới và phát triển đi lên của Công ty nói chung và Đảng bộ nói riêng.

         Về công tác xây dựng Đảng, qua các thời kỳ đều được các cấp ủy thường xuyên quan tâm và chú trọng lãnh đạo. Đã bồi dưỡng, kết nạp 80 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau mười năm, Đảng bộ Công ty đã trở thành một trong những Đảng bộ lớn của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, với 182 đảng  viên, 2 Đảng bộ bộ phận, 7 Chi bộ trực thuộc và 11 Chi bộ con thuộc Đảng bộ bộ phận. Đảng bộ đã thực sự phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân đoàn kết trong Công ty cổ phần không còn vốn chi phối của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất với HĐQT, lãnh đạo toàn diện Công ty ngày càng phát triển. Đảng bộ cũng phát huy vai trò lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn thể, tập hợp và vận động công nhân lao động  tích cực trong các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh và hoạt động bề nổi, luôn đồng hành cùng với sự đổi mới phát triển của Công ty.    

           Mười năm Halotexco, Đảng bộ Công ty đã được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An công nhận là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” 9 năm liền từ  2005-2013,  trong đó đạt  “ Đảng bộ trong sạch  vững mạnh tiêu biểu” 2 năm liền  2012-2013  và nhiều đảng viên được công nhận Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy Nghệ An tặng Bằng khen.

                                                                                           Đình Hải – VP Đảng uỷ