NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CỦA HTQL CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

      Để đáp ứng được nhu cầu nâng cao hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Trong ba ngày 23, 24 và 25 tháng 4 Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan đã tổ chức “Chương trình đạo tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008” cho hơn 30 học viên là cán bộ kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và cán bộ quản lý các Phòng ban và Nhà máy bởi tổ chức QMS Việt Nam thực hiện.

untitled iso

      Qua khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm để có thể kiểm soát và đánh giá hệ thống Quản lý tại đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức và chủ động thực hiện quá trình đánh giá nội bộ, giúp học viên xác định mức độ phù hợp của Hệ thống cũng như khả năng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

untitledCS

      Học viên được tham gia cùng các chuyên gia của Tổ chức QMS thực hiện những nội dung theo chương trình đánh giá giám sát định kỳ về việc duy trì và cải tiến của hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty.

Tin bài: Đình Hải