Category Archives: Tuyển dụng

  • Thông tin tuyển dụng lao động

    Thông tin tuyển dụng lao động

    CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN   Cần tuyển:  50 lao động vào đào tạo ngành kéo sợi làm việc tại Công ty. Tiêu chuẩn tuyển dụng: -  Nam/Nữ tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi, có sức khỏe tốt; -  Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp PTTH trở lên; -  Có […]

    Continue Reading...